Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

´Bu komisyonun amacı, üye derneklerimiz bünyesinde bulunan bayanların, ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit etmeye yönelik olacaktır.

´Bu komisyon, üye derneklerimizin etkinliklerini kendi içerisinde bildirecek ve etkinliklere katılım noktasında destek sağlamaları talep edilecektir.

´Kadınlar arasında ihtiyacı olan bireylere ulaşım sağlanarak, sorunları hakkında gerekli görüldüğü takdirde «Sosyal Yardımlaşma Komisyonu» ile irtibat halinde olacak ve yardımların ilgili birimlere ulaşmasını sağlayacaktır.

´Kadınlar hakkında «hukuk danışmanlığı» kapsamında olan bilgilendirmelerin yapılabilmesi için «Eğitim Komisyonu» ile beraber, fikir yürütmek ve eğitim çalışmalarının uygulanmasını sağlayacaktır.

´Kadın Komisyonunun oluşmasında, üye derneklerimizin arasındaki kadınlardan oluşmasını, üye derneklerimizin başkanlarının kadınların komisyonu oluşturması için teşvik etmesi beklenmektedir.

´Dünya Kadınlar Günü’ne Dair Organizasyonları yapması ve üye derneklerin delege ve üyelerinin dikkatini çekecek etkinlikler oluşturması beklenmektedir.

´Diğer komisyonlara göre, daha özerk bir yapıda çalışması gereken bu komisyon, çalışma alanlarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda Yönetim Kurulu onayı ile daha da geliştirebilir ve uygulayabilir yapıda olacaktır.