Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

´Balkan ülkelerinde ki siyasi, politik gelişmeleri takip ederek üye derneklerin yöneticilerine gelişmeler hakkında bilgiler vermek.

´Mevcut güncel haberler hakkında üye derneklere haftalık veya aylık duruma göre «e-bülten» göndermek.

´Balkan ülkeleri ve Türkiye dışında, Avrupa ve diğer kıtalardaki ülkeler de olan Rumeli ve Balkan ağırlıklı çalışan «dernek» ve «federasyonlar» ile iletişim kuracak ve ileriye yönelik gerek federasyonumuz gerekse, üye derneklerimizin ortak projeler yapmasına olanak sağlayacak zemini hazırlamak.

´Balkan ülkelerinde soydaşlarımızın yaşadığı (olası) mağduriyetler hakkında basın bildirisi hazırlanması ve Yönetim Kurulunun Onaylaması akabinde Federasyonumuz adına paylaşılması sağlamak.

´AB Projesi ve diğer fonlar hakkında proje yapmak isteyen üye derneklerimizin, ortak kuruluş bulabilmesi için gerekli desteği sağlamak. Federasyon, üye derneklerin projelerine doğrudan yabancı ortak bulmakta üye derneklere destek vermek.

´Balkanların Göç Tarihleri, Balkan Savaşları, Balkanların tarihteki önemini vurgulayacak, akademisyenlerle üye dernekleri bir araya getirmek, görsel (film, belgesel) gibi etkinlikler düzenlemek ve bunu tüm üye dernekler ile paylaşılmasını sağlamak.