Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İmamların İşi Siyaset Değildir!

Değerli Rumeli Camiamız;

Düzce şehrimizin, Akçakoca ilçesinde müftülük görevini bir zamanlar icra eden “Şaban Soytekinoğlu” isimli bir şahsın,  Selanik göçmenlerini başta hedef alan, “Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve Sabetayist. Ne demek Sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil” ibaresiyle verdiği vaaz herkesin olduğu gibi bizlerin de dikkatinden kaçmamıştır.

İlgili şahıs, devamında vaazını Gezi olaylarına bağlamış ve pervasızca konuşmalarına devam etmiştir.

İlahiyat fakülteleri içerisinde “Balkan Tarihi” gibi derslerin bulunmadığını hepimiz biliyoruz. Diğer yandan, imamların tüm müfredatları bulunan liyakata dayalı konular hakkında bilgisinin olmadığını da iyi biliyoruz. Fakat ne var ki, bazı imamlarımız aynı Osmanlı dönemi Şehyülİslamları gibi kendisini üst düzey bilgili ve yetkili zannetmekte ve buna istinaden de rahat bir şekilde hiç bir akademik ve bilimsel kaynağa dayanmadan açıklamalar yapmaktadır. Atladıkları en önemli konu ise, Osmanlı dönemindeki “dürüst” şeyhülislamlar, kendilerine bağlı oldukları tekke, camiler ve medreseler gibi kurumları üzerinden devamlı bilgi akışını sağlayabildikleri için doğal olarak söyledikleri önem arz etmekteydi.

Bugün ülkemizde böyle bir sistem yok, bu gibi şahısların kurduğu cümleler de palavradan öte olmamaktadır.

Biz bu şahsa küçük bir Balkan tarihi dersi vermek isteriz;

Dünyada her ülke büyük coşku ve sevinç ile kurulur. Fakat Balkan ülkelerinin kurulmasında her daim, acı ve göz yaşı olmuştur. Hatta bu acı ve gözyaşı o kadar ileri seviyeye gittiği durumlar olmuştur ki, örneğin Arnavutluk ülkesi kendi devletini tekrar kurarken Türk Dünyası ile tekrar birleşecekleri günü bekleyeceklerini dile getirip dualar ederek bağımsızlığını ilan etmiştir.

Başlıkta da belirttiğimiz gibi, “İmamların İşi Siyaset Değildir!”.. E tabi siyaset yapmak isterlerse de saygımız sonsuzdur. Fakat Balkan coğrafyasından gelenleri “kötü” ilan edebilecek kadar ileriye gitmekte büyük bir cehaletin eseridir.

Kendisini bundan sonrası Balkan Coğrafyası ile alakalı geliştirmesi için teşvik ediyor, ilgili şahıs hakkında “tedbiren” doğru kararı veren Din İşleri Yüksek Kurulu’nu saygı ile selamlıyoruz. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla;